Фондация „За Нашите Деца“ стимулира общуването на децата с трудности в развитието с нова интелигентна система

Децата с двигателни, комуникативни и когнитивни нарушения са деца като всички останали. Те имат право да живеят, учат, играят и да се забавляват заедно с другите деца. За да се развиват пълноценно e необходимо да бъдат включени във всички сфери на живота. Но често, реалният им живот е различен… 

 

Хората с речеви и/или двигателни трудности остават в мълчание, тъй като нямат инструментите, необходими за общуване и участие в света около тях. Те имат нужда от средства за допълваща и алтернативна комуникация, за да водят нормален живот. 

 

Ние във фондация „За Нашите Деца“ вярваме, че всеки човек има потенциал да общува, независимо от предизвикателствата и затова разширяваме подкрепата си към децата с трудности в развитието или с увреждания – Детска церебрална парализа, Аутизъм, интелектуални затруднения, мускулни дистрофии, Синдром на Рет, нарушения на слуха и др.  

 

С подкрепата на нашите партньори от Хенкел България“ успяхме да закупим устройство за допълваща и алтернативна комуникация, което съчетано с достъп до таблет или компютър, дава огромни възможности за комуникация. С устройството за проследяване на погледа Tobii PCEye Mini и основният софтуер към него Look to Learn, с които вече разполагаме, ще можем да променим качеството на живот на децата, които поради двигателни затруднения не могат да извършват фини движения с ръцете си, а голяма част от тях не могат и да говорят. 

 

Новата система дава възможност чрез проследяване на погледа на детето в реално време, то индиректно да управлява компютърна мишка, а с помощта на специализиран софтуер да общува чрез синтезирана реч. По този начин децата научават нови думи, чрез игровите възможности се засилва речевата динамика, обогатяват се знанията им, могат да изразяват мисли, чувства и желания, да общуват пълноценно, да използват Интернет, да постигнат независимост. 

 

Тези устройства помагат на децата със значителни комуникационни предизвикателства да общуват по-ефективно – детето може да се обади на любимата си баба, която живее в друг град, да посочи каква храна иска, да отговори на въпрос на учителя, да използва израз на лицето, за да покаже, че му е скучно, да играе на образователни игри и да учи. 

 

Щастливи сме, че с подкрепата на Хенкел България успяхме да осигурим още една възможност децата с трудности в развитието да са в хармония със заобикалящата ни действителност и да се чувстват пълноценни и независими личности.