Удължаване на срока на конкурс за външен оценител по проект „България расте с децата си“

„Фондация „За Нашите Деца“ обявява удължаване на срока на конкурса за избор на външен оценител на проекта „България расте с децата си“. Каним специалистите, проявяващи интерес към този конкурс, да подадат документи до 4 септември 2020 г. на вниманието на:

Савелина Русинова – ръководител на проект „България расте с децата си“

Ел. поща: s.rusinova@detebg.org