The Human Safety Net и фондация „За Нашите Деца“ подкрепиха над 2400 деца и семейства през 2020 г.

През 2020 г. фондация „За Нашите Деца“ имаше възможността да съчетае своя опит и професионализъм в грижата и подкрепата за деца и родители с ресурсите на корпоративната социална отговорност на Дженерали Застраховане, за да даде сигурност и надежда на стотици семейства.

 

С инвестицията на мрежата The Human Safety Net, създадена от компанията Дженерали Груп, и на Дженерали Застраховане, 1552 родители и 902 деца в София и Пловдив получиха компетентна грижа, обучения и подкрепа за ранно детско развитие. В центровете за обществена подкрепа на фондацията, както и в детските градини, където работим, 278 деца имаха възможност да развиват своите възможности и таланти чрез музико-терапия, „библиотека на играчките“ и арт-терапия. Чрез програмата за ранна детска интервенция помогнахме на 71 деца със забавяне в развитието, консултирахме техните родителите как да ги стимулират и ги насочвахме към допълнителни услуги.

 

Подкрепихме социалното и емоционално развитие на 342 деца от уязвими семейства, деца в приемна грижа и такива, поверени на обществена грижа, като организирахме за тях развлекателни събития, празници и дейности на открито. Обучихме 325 бъдещи и настоящи родители и кандидат осиновители по основни въпроси за правата на детето, благосъстоянието на децата, ролята на родителите за развитието на най-малките. Обучихме 230 родители в подхода на позитивното родителство и принципите на семейната подкрепа за сигурна грижа.

 

Преди налагане на епидемичните мерки, когато имахме достъп до неонатологични отделения в София и Пловдив, оказахме подкрепа на 55 родители и 38 преждевременно родени деца със съвети за семейно-ориентирана и развитийна грижа за бебето. Още много деца и родители се срещаха с нашите специалисти виртуално, в нашите центрове, в своите домове или квартали, за да получат професионални съвети, спешна материална подкрепа и увереност, че не са сами в трудностите. Нашето сътрудничество с болници, детски градини и училища ни даде възможност да достигнем до повече хора, които имат нужда от нашата подкрепа.

 

Съдействахме с обучения и консултации на 142 специалисти от образователния, здравния и социалния сектор и приемни родители да повишат уменията си за работа с деца 0-7г. и с това разпространихме многократно въздействието от нашата работа.

 

Като част от глобалната мрежа The Human Safety Net, фондация „За Нашите Деца“ черпи от енергията на едно мащабно движение на хора, които подкрепят хора в нужда и уязвима ситуация. Движението е вдъхновено и подкрепено от компанията Дженерали Груп.

 

Подкрепата на Мрежата за нашата фондация ни дава устойчивост да работим за по-доброто бъдеще на нашите деца и възможност да умножим ползите от дейността си чрез партньорството с Дженерали Застраховане АД.