Цели

Основната цел на проекта е засилване на застъпничеството в сферата на ранното детско развитие чрез изграждане на капацитета на Алианса за ранно детско развитие.

Дейности

За постигане на поставената цел са предвидени следните дейности:

  • Координация на дейностите на Алианса за ранно детско развитие
  • Годишна среща на Алианса за ранно детско развитие
  • Повишаване на капацитета на членовете на Алианса за ранно детско развитие
  • Създаване на уебсайт и лого на Алианса за ранно детско развитие

Очаквани резултати

  • Провеждане на обучение за членове на Алианса за ранно детско развитие
  • Функциониращ сайт на Алианса за ранно детско развитие
  • Провеждане на активна и ефективна застъпническа дейност от страна на Алианса за ранно детско развитие

Къде се изпълнява: град София

Финансираща страна: УНИЦЕФ

Срок:  март 2019 – септември 2019 г.