Времетраене: 2011-2014 г.

Описание: „Положителна алтернатива” е проект, който бе реализиран с финансовата подкрепа на водещата световна организация по приемна грижа Core Assets и най-голямата семейна американска фирма Cargill. Целта на проекта бе да развие и представи висококачествен модел на приемна грижа в България и да предостави добра алтернатива за деца, които по една или друга причина се разделят с биологичното си семейство. В рамките на проекта, фондация „За Нашите Деца” създаде специализиран Център по приемна грижа, където приемните родители и деца могат да получат разбиране и подкрепа, както и да преминат през курс от обучения. Проектът постави фокус върху предоставянето на услуги по приемна грижа за деца с увреждания и новородени, както и върху подготовка на семейства за спешни или кризисни настанявания на деца. Чрез проект „Положителна алтернатива“ ние развиваме модел и директно предоставяме услуги като работим по най-добрите стандарти за приемна грижа в световен мащаб.