Осиновителите и близките и роднините са много важни за изоставените деца, защото заместват грижата в социален дом, която често е единствената алтернатива при изоставяне.

На семействата на близки и роднини, които приемат деца, ние помагаме с психологическа подкрепа, социално информиране и консултиране, както и с посредничество пред институциите.

За осиновителите осигуряваме обучение за осиновители по програма, която запознава с особеностите на децата от социални домове, както и за определени родителски умения. Ние предоставяме психологическа подкрепа, социално информиране и посредничество на осиновителите и след настаняването на детето в семейството. Подпомагаме близки, роднини и осиновители при напасване на детето със семейството и в адаптацията му в новия дом. На разположение на всички са нашите юристи и фамилни терапевти.