Резултати от проведения конкурс за избор на доставчик на комуникационни услуги на Фондация „За Нашите Деца“

С решение на комисията по провеждане на конкурса за избор на доставчик на комуникационни услуги на фондация „За Нашите Деца“, взето след проведено заседание за оценка на постъпилите оферти, съгласно обявеното техническо задание, са избрани:

За изпълнител на Обособена позиция 1 – „Параграф 42“ ООД

За изпълнител на Обособена позиция 2 – „Параграф 42“ ООД

Екипът на фондация „За Нашите Деца“ благодари на всички за проявения интерес и желание за работа с фондацията, и за професионалното представяне на допуснатите до участие в конкурса кандидати.