Фондация „За Нашите Деца“ обявява конкурс за изпълнението на дейности за подобрение и поддръжка на уебсайта си www.detebg.org.

Въведение

Фондация „За Нашите Деца“ е българска неправителствена организация, която вече 25 години защитава правата на децата в България и работи в партньорство с децата, семействата, общностите, местната и изпълнителната власт за осигуряване на щастливо детство в сигурна семейна среда на всяко дете.

Интернет страницата на фондацията е важен инструмент за популяризиране на дейността ни, както и за привличане на дарители. Посредством страницата се осъществяват и интернет дарения. В тази връзка за нас е от висок приоритет стабилността на сайта, както и възможността за подобряване и добавяне на нови функционалности, които да подобрят видимостта на сайта, както и повишат събирането на дарения.

Срокове

 • Срокът за подаване на офертите е 22 юни 2018 г.
 • Общи изисквания към офертите
 • Лице за контакт Радослав Николов, radoslav@detebg.org , +359 895 548 079
 • Офертите да се изпращат по email до лицето за контакт.
 • Описание на спецификите на сайта може да получите, като заявите интерес към лицето за контакт.

Заданието включва две позиции, като кандидатите могат да подават оферти за една или двете позиции.

Позиция 1 – Еднократни мерки за оптимизиране на интернет страницата www.detebg.org

 

Дейности:

  1. Оптимизиране на интернет страницата и постигане на резултати от Google PageSpeed Insights, за мобилната и десктоп версия, над 70 точки. Необходими дейности за оптимизирането на интернет страницата:
   a. Оптимизиране на изображенията
   b. Активиране на кеширането от браузъра
   c. Оптимизация на скриптовете на сайта
   d. Подобряване скоростта на администраторския панел
   e. Други, по предложение на изпълнителя
  2. Изготвяне на SEO анализ и анализ на структурата на сайта, и план за действие за подобряване на резултатите.
  3. Повишаване сигурността на сайта
   a. Идентифициране на потенциални рискове за сигурността на сайта
   b. Въвеждане на мерки за предотвратяването им
  4. Оптимизиране на наличните добавки (plugins; widgets; etc.) на сайта. Предложение за добавяне на нови или заменянето на настоящи с по-добри и тяхната подмяна
  5. Изготвяне на препоръки за запазване на постигнатите резултати и тяхното надграждане от екипа на Фондация „За нашите деца“ – внедряване на добри практики
  6. Оптимизиране на всички URL адреси на интернет страницата
  7. Оптимизиране на мобилната версия на сайта
  8. Документиране на всички дейности и модификации в процеса на изпълнение на заданието
  9. Изготвяне на препоръка за имплементиране на допълнителни мерки по страницата, не споменати в това задание.

Изисквания към офертата и критерии за оценка (до 60 точки)

 1. Описание на дейностите, които ще бъдат предприети за всеки един компонент от заданието (до 5 точки)
 2. Срок за изпълнение (до 25 точки)
 3. Препоръки и демонстрация на капацитет (до 15 точки)
 4. Цена (до 15 точки)

 

Позиция 2 – Поддръжка и развитие на интернет страницата www.detebg.org

 

Компонент 1 – Текуща поддръжка на detebg.org

Дейности:

 1. Осъществяване на мониторинг на интернет страницата и хостинг акаунта
 2. Бързо отстраняване на технически проблеми засягащи функционирането на сайта
 3. Проактивна комуникация с фондацията за предприемане на превантивни мерки за намаляване риска от проблеми, засягащи функционирането на сайта
 4. Редовно актуализиране на компонентите на сайта и проверка за тяхната съвместимост
 5. Отстраняване на текущи бъгове по сайта

Изисквания към офертата (до 55 точки)

 1. Време за реакция (до 25 точки)
  a. спешни случаи (спешността ще се определя от възложителя)
  b. стандартни случаи
 2. Препоръки и демонстрация на капацитет (до 15 точки)
 3. Цена за месечен абонамент (до 15 точки)

 

Компонент 2 – Дейности по разработка на сайта (по заявка на възложителя)

Дейности:

 1. Реализиране на промени по сайта
 2. Разработване на нови функционалности
 3. Внедряване на нови компоненти на сайта

Изисквания към офертата (до 50 точки)

 1. Цена на час (до 25 точки)
 2. Препоръки и демонстрация на капацитет (до 25 точки)