Програма

Ден 1: 14 март 2019 г.

13:30 – 14:00
Регистрация
14:00 – 14:30
Откриване: Иванка Шалапатова

Приветствени думи:
Н. Пр. Ема Хопкинс, Посланик на Великобритания
Саня Саранович, Заместник-представител на УНИЦЕФ България
Деница Сачева, Заместник-министър на образованието и науката
Зорница Русинова, Заместник-министър на труда и социалната политика
Жени Начева, Заместник-министър на здравеопазването
Д-р Елеонора Лилова, Председател на ДАЗД
Велина Тодорова, Член на Комитет на ООН по правата на детето
14:00 – 14:30
Въвеждане на интегриран подход към ранното детско развитие в България
Представяне на проект "Грижа в ранната възраст" на фондация "За Нашите Деца"
Ваня Кънева, Ръководител "Проекти и застъпничество", фондация "За Нашите Деца" - ръководител на проекта

Представяне на резултатите от външната оценка на проект "Грижа в ранната възраст"
Д-р Линка Тонева, Външен оценител на проекта
15:00 – 16:00
Интегрирани практики и подходи към ранното детско развитие в здравната система
Панелна дискусия

Участници: 
Проф. д-р Дейвид Олдс, Университет на Колорадо
Д-р Диана Аргирова, УМБАЛ Пловдив, ръководител на отделение по неонатология
Маргарита Габровска, Фондация "Нашите недоносени деца"
Доброслава Стоилова, Фондация "За Нашите Деца"
Модератор: Елка Налбантова, Национална мрежа за децата
16:00 – 16:15
Кафе-пауза
16:15 – 16:45
Демонстрации на практики на терен:
"Кенгуру-грижа" в неонатологично отделение, 
Позициониране на недоносени бебета, 
Информационни материали за ранно детско развитие и др.
16:45 – 17:45
Интегрирани практики и подходи за грижа и образование в ранна детска възраст:
Панелна дискусия

Участници:
Надка Андонова, Център за временно настаняване "Св. Димитър" 
Аксиния Георгиева, Фондация "За Нашите Деца"
Мария Петкова, Фондация "Лале"
Росица Богалинска-Петрова, Фондация "За децата в риск по света"
Модератор: Доброслава Стоилова, Фондация "За Нашите Деца"

Ден 2: 15 март 2019 г.

09:30 – 10:20
Откриване
Представяне на Националната стратегия за ранното детско развитие: процес на разработване и ключови тематични области

Деница Сачева, заместник министър на образованието и науката, 
председател на работна група за изработване на национална стратегия за ранно детско развитие
Иванка Шалапатова, Изпълнителен директор на фондация "За Нашите Деца", 
зам. председател на работна група за изработване на национална стратегия за ранно детско развитие
10:20 – 11:00
Обсъждане на ключови теми от стратегията за ранно детско развитие
Дискусия с фасилитатори в малки групи (8-10 човека)
11:00 – 11:20
Кафе пауза 
11:20 - 11:45
Представяне от фасилитаторите на дискусиите от масите
11:45 – 12:30
Обща дискусия: Основни сфери на реформа, мерки и дейности, 
които следва да се адресират през стратегията за ранно детско развитие
12:30 – 12:45
Обобщаване и закриване 

Презентации

„Представяне на Националната стратегия за ранното детско развитие: процес на разработване и ключови тематични области“

 

Иванка Шалапатова, Изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца“,  зам. председател на работна група за изработване на национална стратегия за ранно детско развитие

„Въвеждане на интегриран подход към ранното детско развитие в България. Представяне на проект „Грижа в ранната възраст“ на фондация „За Нашите Деца“

 

Ваня Кънева, Ръководител „Проекти и застъпничество“, фондация „За Нашите Деца“ – ръководител на проекта

„Представяне на резултатите от външната оценка на проект „Грижа в ранната възраст“

Д-р Линка Тонева, Външен оценител на проекта

Интегрирани практики и подходи към ранното детско развитие в здравната система“

 

Маргарита Габровска, Фондация „Нашите недоносени деца“