Кое прави системите за ранно детско развитие успешни?

By 18.03.2021Новини

На 17 март бяхме виртуален домакин на второто събитие от съвместния ни проект с фондация „За децата в риск по света“ и фондация „Тръст за социална алтернатива“ за популяризиране статиите на списание „Early Childhood Matters”, част от инициативата на фондация „Бернард ван Лейр” и Международната асоциация „Стъпка по стъпка“.

 

Шарън Лин Кейгън, професор по ранно детско развитие и семейна политика и Кейтлин М. Дермоди – ссистент „Изследвания“ Национален център за децата и семействата, Ню Йорк представиха резултатите от мащабното проучване „Ранното предимство“. Проучването показва дълбок анализ на системите за ранно детско развитие в шест държави с различни политически системи и култури.

 

Авторите ни запознаха и с конкретни примери за успешно приложените стратегии и методи, които биха били полезни и за други страни, които искат да подобрят своите системи за ранно детско развитие.

 

Кейтлин Дермоди синтезира ключовите градивни елементи от 6-те успешни системи, включени в проучването, като подчерта тяхната взаимозависимост и нуждата от синергия помежду им.

 

Проф. Шарън Лин Кейгън обобщи важната ролята на местния контекст за прилагането на успешните елементи на системите.

Според нея най-важният урок, който можем да извлечем от изследването е, че успешни са тези държави и общества, които не спират да търсят начини да усъвършенстват системите си за ранно детско развитие.

 

Във втората презентация за събитието Ваня Кънева представи актуалното състояние на системата за ранно детско развитие в България, отбелязвайки, кои от градивните елементи вече са налични и върху кои трябва да се работи.

 

 

55 участници се включиха в уебинара – представители на държавните и местни власти, академичните среди и колеги от неправителствения сектор.

 

 

Всички се обединиха около нуждата от единна национална политика за ранното детско развитие, което е и целта на кампанията „Първите години, първи приоритет”.