Финансов мениджър

 

Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.

 

За да обезпечим високоефективно финансово управление на цялостната дейност, търсим да присъединим към нашия екип доказан професионалист, който се отличава с високи делови качества, доказан опит и професионализъм в стратегическото финансово управление, управление на хора, силна ориентация за постижения и мотивация, за да заеме позицията:

 

 

Финансов мениджър

 

Основни задължения:

 

 

 • Осигурява стратегическото финансово управление на планираните дейности като подпомага вземането на решения, приоритизиране и рационалното инвестиране и разпределение на ресурсите.
 • Подпомага мениджмънта в планиране, прецизиране и мониторинг на бюджети и подготвяне на предложения и отчети, както и анализи на ефективността на организацията.
 • Поддържа в актуалност системите за финансово управление и счетоводство.
 • Гарантира качествено управление на финансовото състояние на организацията и работи за постигането и поддържането на финансова устойчивост на организационния (бизнес) модел.
 • Месечно следи изпълнението на одобрения бюджет в приходната и разходната част. Дава предложения при отклонения и при възможности за оптимизация и инвестиция.
 • Организира изготвянето на финансово предложение по конкурси за доставка на услуги и кандидатури по проекти.
 • Гарантира спазването на Българското законодателство като следи за промени в законодателството и произтичащите от това задължения за организацията, свързани със счетоводното отчитане на приходи, разходи, дълготрайни активи и др.
 • Осигурява цялостната финансова отчетност: изготвя тримесечни справки за финансовото състояние, изготвя ad-hoc справки, тримесечни отчети по проекти и отчети по график.

 

 

Изисквания и необходими компетенции:

 

 

 • Подходящо образование свързано с финанси, счетоводство и контрол;
 • Минимум 3 г. опит на мениджърска позиция;
 • Практически опит в управление на качество, финанси, хора и информация;
 • Опит във воденето на преговори с институции и други организации;
 • Умения за провеждане на продуктивни срещи;
 • Много добри дигитални компетенции и опит в работа с различни програмни продукти;
 • Опит със счетоводни програмни продукти;
 • Английски език писмено и говоримо.

 

 

 

Ние предлагаме:

 

 • Работа в организация с кауза;
 • Коректни трудово-правни взаимоотношения;
 • Дългосрочни и развиващи ангажименти;
 • Професионално развитие съобразено с Вашите интереси и силни страни;
 • Отлични условия на работа, възможност за работа „Home office“, гъвкаво работно време;
 • Програма „Грижа за хората“, включваща: Въвеждаща програма с продължителност от 3 месеца, 26 дни платен годишен отпуск, спортна карта и др.

 

 

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…

 

Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография, използвайки формата по-долу. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

 

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Елиана Видинова, Специалист „Човешки ресурси“, на e.vidinova@detebg.org или 0889752566.

 

 

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

 

Моля прикачете вашата автобиография в Word или PDF формат