Експерт „Управление на човешките ресурси“

 

 

Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.

 

Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:

 

 

Експерт „Управление на човешките ресурси“

 

Основни задължения:

 

 • Организира и провежда процесите по набиране и подбор на служители във фондация „За Нашите Деца“;
 • Разработва процедури за подбор, измерващи професионално значимите качества на кандидатите;
 • Поддържа и актуализира база данни с потенциални кандидати и контакт с тях във връзка с бъдещи възможности и свободни позиции, при спазване на Закона за защита на личните данни и политиката по GDPR;
 • Анализира и проучва пазара на труда, дава предложения за нови канали и тактики за подбор на служители за различните направления на фондацията;
 • Следи тенденциите в пазара на труда, дава предложения за промяна на длъжност, задължения и заплащане;
 • Координира стажантската и доброволческата програми на фондацията;
 • Представя фондацията на кариерни форуми;
 • Координира програмите за въвеждане на новоназначените служители в работата;
 • Координира административните процедури за назначаване, промяна в Трудовите договори и прекратяване на служители със Специалист ТРЗ;
 • Организира и координира процеса на оценка и анализира ефективността на системата за оценка на служителите;
 • Поддържа в актуалност органиграмата и информацията на сайта, свързана с екипа и откритите процедури за подбор;
 • Поддържа в актуалност длъжностни характеристики за всички позиции в организацията.
 • Провежда изходни интервюта
 • Изготвя анализи за:
  • текучеството
  • организационната култура
  • състоянието на екипите
  • обучения
 • Изготвя плана за обучение в организацията.

 

 

Изисквания и необходими компетенции:

 

 

 • Висше образование в подходяща специалност – „Управление на човешките ресурси“/ „Психология“/„Администрация и управление“ и др.;
 • Минимум 3 г. практически опит във всички процеси на функцията ЧР;
 • Практически опит в прилагането на инструменти за оценяване на способности, компетенции и личностови характеристики;
 • Познания за законодателството, регулиращо договорните отношения, равни възможности и защита от дискриминация;
 • Много добри умения за работа с MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • Английски език.

 

 

Ние предлагаме:

 

 • Работа в организация с кауза;
 • Коректни трудово-правни взаимоотношения;
 • Дългосрочни и развиващи ангажименти;
 • Професионално развитие съобразено с Вашите интереси и силни страни;
 • Допълнителни дни платен годишен отпуск, над установения минимум по КТ.
 • Програма „Грижа за хората“.

 

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…

 

Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография, използвайки формата по-долу. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

 

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Елиана Видинова, Специалист „Човешки ресурси“ на тел. 0889 752 566.

 

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

 

Моля прикачете вашата автобиография в Word или PDF формат