Делойт България и фондация „За Нашите Деца“ обединени в мисията за щастливо детство в семейство.

Екипът ни работи неуморно за равен старт и шанс за щастливо детство в семейството на всяко дете. Правим го с безценната помощ на нашите партньори.

 

И тази година, въпреки пандемичната обстановка, Делойт България отново е сред верните ни партньори, които помагат да има повече детски усмивки, този път чрез  дарение от 5000 лв. в подкрепа на нашата Детска къща.

 

 

Средствата ни дават възможност да осигурим най-добрите грижи за децата в нашия семеен дом и да работим интензивно за подготовката и извеждането на всяко от тях в семейна среда – биологично, осиновително или приемно семейство, като гарантира приемственост, предвидимост и сигурност в процеса, както за детето, така и за семейството. От създаването си през 2012 г. в Детска къща получават грижа 57 деца, 7 от които се завръщат в родните си семейства, 38 са осиновени, а 6 растат с любовта и грижата на приемните си родители.

 

 

Партньорството ни с Делойт е вече дългосрочно. Освен с дарението си за Детска къща през миналата година, служителите на компанията се включиха с лични средства в помощ на нашите каузи. Благодарение на тях и на други съмишленици на фондацията, оборудвахме и обновихме сензорната зала в нашия Комплекс за ранно детско развитие в София, в която, с подкрепата на нашите специалисти, деца с трудности в развитието си правят своите малки стъпки по пътя на израстването си.

 

Делойт България е една от водещите организации в страната, които предоставят професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правни услуги, услуги по управление на риска и консултантски услуги в областта на финансите.

В продължение на своята мисия да остави значим отпечатък за обществото („Making an impact that matters”), компанията превръща дългосрочния ангажимент към социалната отговорност в неделима част от дейността си. Дружеството и неговите служители активно подкрепят множество благотворителни дейности и обществено значими каузи в България.

 

 

„За Делойт устойчивостта и отговорността към служителите, партньорите и цялото обществото винаги са били част ежедневната ни дейност. Стратегията ни за корпоративна социална отговорност се фокусира върху възможностите за инвестиции в обществото, където нашият принос да доведе до реална промяна. Именно затова се радваме, че имаме възможността да подкрепим проекта „Детска къща“ и да дадем възможност на повече деца да получат грижа и семейна среда, каквато е нужна за тяхното израстване и за осигуряване на по-доброто им бъдеще.“

 

коментира Силвия Пенева – управляващ съдружник на Делойт България.

 

Благодарение на партньорството ни с компании като Делойт България, през 2020 г. подкрепихме над 1600 деца и семейства.