„Да дадем път на услугите за ранно детско развитие в България“ е комплексна програма за подкрепа на ранното детско развитие в сигурна семейна среда на фондация „За Нашите Деца“ (ФЗНД). Тя включва директна подкрепа на деца и родители чрез широка гама социални услуги, а също така и стимулиране на корпоративната социална отговорност в България в полза на децата и семействата.

 

Програмата се изпълнява с подкрепата на фондация The Human Safety Net (THSN), създадена от Generali Group и с подкрепата на Дженерали Застраховане АД.

ФЗНД е част от глобално движение, обединяващо 46 партньори от 21 страни по света, които работят за една обща цел – да развият човешкия потенциал като вдъхновят хора да помагат на други хора. Подкрепа за семействата и създаване на равни възможности за развитие на всички деца са основните механизми за постигане на тази цел.

 

Програмата на ФЗНД включва 18 социални услуги за деца и родители,

които предоставяме в Центровете за обществена подкрепа в София и Пловдив и в Центъра по приемна грижа в София. Осем от тези услуги имаме възможност да предоставим за пръв път, благодарение на подкрепата на нашите партньори от фондация THSN и Дженерали Застраховане АД.  Целта ни е за две години, до края на 2021 година, да предоставим директни услуги на 2600 родители и 1412 деца, а допълнително 1470 деца ще се възползват непряко от тези услуги чрез подкрепата за техните родители. В този период ще обучим и 400 специалисти извън организацията, за да повишат капацитета си за подкрепа на ранното детско развитие.

 

С лидерството на нашите партньори от Дженерали Застраховане ще създадем корпоративна мрежа за инвестиции в ранно детско развитие и ще стимулираме корпоративната социална отговорност (КСО) в подкрепа на децата и семействата. Ще съдействаме за обмяна на добри практики между бизнес организации и НПО чрез лаборатория за КСО практики и регионална конференция на тази тема.

 

Подкрепата на нашите партньори от THSN и Дженерали Застраховане АД ни дава възможност да развием капацитета на нашата организация чрез усъвършенстване на системите за мониторинг и оценка на резултатите и общественото въздействие от нашата работа. Инвестицията в нашата организация ще повиши качеството на услуги ни, защото ни дава възможност за допълнителни обучения на нашите специалисти, работещи с деца и семейства и за споделено учене с водещи специалисти и организации в целия свят.

 

За повече информация:

Савелина Русинова, Ръководител проекти

s.rusinova@detebg.org

 

Диляна Манева, Мениджър екип „Корпоративна социална отговорност“

d.maneva@detebg.org