Category

Стажантски позиции

Стажант Рехабилитатор

By | Стажантски позиции | No Comments

Стажант Рехабилитатор   Фондация „За Нашите Деца” вече 29 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме различни видове специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на професионални приемни семейства, изградихме Център за настаняване от семеен тип Детска къща “ за деца без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск.     Търсиш възможност да общуваш с много нови колеги и клиенти? За теб развитието и ученето през практиката е вaжно? Искаш да си част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства?     За да се случи всичко това, ние се нуждаем от твоята подкрепа!     Като част от нашия екип, твоите задачи и отговорности ще включват: Извършване на терапевтична работа с деца с увреждания; Организиране и провеждане на рехабилитационни мероприятия на деца с увреждания; Активно включване при определяне формите, методите, средствата и дозировката на ЛФК, съобразно случаите; Съдейства при провеждане на групови и индивидуални процедури, като следи резултатите и води необходимата документация; Участва в организирането и провеждането спортни дейности с децата.     Стажантската ни програма е подходяща за теб, ако: Си студент – последна година или вече завършил бакалавърска степен в специалност „Рехабилитация“; Притежаваш добри комуникационни и организационни умения; Имаш умения за работа в екип; Имаш позитивна нагласа за работа с деца с увреждания.     Имаш възможност да кандидатстваш чрез:  – CV в Europass формат на e-mail: hr@detebg.org   За позицията не се изисква предишен опит. Стажът продължава три месеца. След успешно преминат стаж, ще получиш сертификат. За повече информация се свържи с Елиана Видинова, Специалист“Човешки ресурси“ на тел. 0889 752 566.   Вижте разказа на Свилена Петрова, един от нашите стажанти, ТУК.   Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Одобрените кандидати ще сключат договор за стаж с фондация „За Нашите…

Read More

Стажант Човешки ресурси и Aдминистрация

By | Стажантски позиции | No Comments

Стажант Човешки ресурси и Aдминистрация   Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме различни видове специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на професионални приемни семейства, изградихме Център за настаняване от семеен тип Детска къща “ за деца без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск.   Търсиш възможност да общуваш с много нови колеги и клиенти? Искаш да работиш за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората? Искаш да си част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства? Проявяваш интерес към това как функционират административните процеси в една организация? За теб развитието и ученето през практиката е важно? Ако отговорът на тези въпроси е да, тогава ти си човекът, който търсим за позицията:     Стажант Човешки ресурси и Aдминистрация     Дейности, в които ще участваш по време на стажа: всички етапи от подбора на служители; процеса на атестация на служителите; процеса на организиране и провеждане на обучения; административните процеси около обслужването на персонал; обезпечаване на офиса с канцеларски материали; поддържане на бази данни, свързани с ежедневната работа на фондацията; процесите по обработката и архива на текущия документооборот; други дейности, свързани с ежедневните ангажименти на отдел „Човешки ресурси и администрация“.   Стажантската ни програма е подходяща за теб, ако: си студент или притежаваш образование в сферата на: „Управление на човешките ресурси“; „Психология“; „Администрация и управление” или сходни направления; притежаваш комуникационни и организационни умения; можеш да работиш свободно с офис пакет (Microsoft Excel; Microsoft Word); желаеш да развиваш практически своите професионални знания и умения.   Във Фондация „За Нашите Деца“: ще придобиете нови практически знания и ще обогатите опита си; ще развиете професионалните си и лични качества; ще работите с екип от специалисти с дългогодишен професионален опит. Ако стажът ти се струва интересен, може да кандидатстваш като изпратиш CV на имейл: hr@detebg.org   Стажът продължава 3 месеца и дейностите се извършват в офиса находящ се в гр. София, ул. Гюешево № 21. За позицията не се изисква предишен опит.   Одобрените кандидати ще сключат споразумение за стаж с Фондация „За Нашите деца“ и ще получат сертификат за преминат стаж.   Ако не успееш да откриеш отговори на всичките си въпроси моля не се колебайте да се свържеш с Елиана Видинова, Специалист „Човешки ресурси“ на тел. 0889 752 566.   Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Одобрените кандидати ще сключат договор за стаж с фондация „За Нашите…

Read More