Конференция „България расте с децата си“

За събитието

Конференция

„България расте с децата си:

Изграждане и развитие на професионални компетентности на работещите с деца в ранна детска възраст в България“

 

София, 25-26 февруари 2021

 

Фондация „За Нашите Деца“ е домакин на международен форум, посветен на професионалистите, които работят с деца на възраст 0-7г. в секторите образование, здравеопазване и социална защита.

 

Конференцията се провежда в рамките на проекта „България расте с децата си“ с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП.

Тя е важен етап в застъпническа дейност на Фондация „За Нашите Деца“ за усъвършенстване на политиките за ранно детско развитие в България и развитието на професионалистите, работещи с деца в ранна възраст.

 

 

Основната цел на проекта е подобряване на качество то на услугите и мерките за насърчаване на ранното детско развитие в страната.

 

 

Сред говорителите на конференцията са представители на международни организации;

водещи европейски учени с принос към формиране на политиките за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст на Европейския съюз;

учени и университетски преподаватели от България, които обучават бъдещите специалисти;

представители на Европейската комисия.

 

„България расте с децата си“, 

Доклад

 

Резюме

Официални приветствия

Иванка Шалапатова

д-р Иванка Шалапатова

Изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца“

 

Елиза Ферейра

Европейска комисия, Комисар по въпросите накохезията и реформите

Деница Сачева

Министър на труда и социалната политика

Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

Светлана Йорданова - заместник-министър на здравеопазването

Светлана Йорданова

Заместник-министър на здравеопазването

д-р Елеонора Лилова

Председател на Държавната агенция за закрила на детето

Доклад

България расте с децата си

Основен Доклад

Основен Доклад

Д-р Наталия Михайлова

ръководител на изследователския екип по изследването на фондация

„За Нашите Деца“ на работната сила в ранно детство

***

Д-р Наталия Михайлова ще представи изследването на фондацията за състоянието на работната сила в сферата на ранното детско развитие в България – резултати, заключения и препоръки. Тя е ръководител на изследователския екип, който проведе това изследване сред специалисти в секторите образование, здравеопазване и социални дейности, през 2020г.

Д-р Михайлова  е квалифициран експерт, изследовател и ръководител в социалната и образователна сфера. Нейният опит е фокусиран в областта на детското благосъстояние, работата с рискови групи, социалните услуги, ранното детско развитие, насилието над деца.

„Състоянието на работната сила в сферата на ранното детско развитие в България. Резултати, заключения и препоръки“

резюме на доклада

Пълният основен доклад на д-р Наталия Михайлова, ръководител изследването може да прочетете тук:

 

Състоянието на работната сила в сферата на ранното детско развитие в България. Резултати, заключения и препоръки

Панелисти

доц. Велина Тодорова

Комитет за правата на детето към ООН

***

Задълженията на държавата, произтичащи от Конвенцията за правата на детето и ролята на професионалистите в сферата на ранното детско развитие за реализирането на тези права.

***

Доцент по Гражданско и семейно право в Юридическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, дългогодишен учен в Института за държавата и правото, член на Секцията по гражданскоправни науки, признат експерт в областта на правата на детето, на семейното и наследственото право като цяло.

д-р Ян Пеетерс

Старши изследовател

***

Системните измерения на компетентностите на работната сила в сферата на ранното детско развитие през призмата на актуалните Европейски политики и практики.

***

Един от основателите на Центъра за изследвания и иновации в сферата на ранното детско развитие към университета на град Гент, Белгия и негов директор от 1989г. Водещ изследовател в сферата на качеството на работната сила в ранна детска възраст

д-р Джейн Муита

УНИЦЕФ България

***

Компетентностната система на УНИЦЕФ за развитието на професионалистите, работещи с деца в ранна детска възраст и прилагането на подходи, основани на правата на детето. Поуки от работата в България и препоръки за развитие на ефективна работна сила.

***

Д-р Муита е представител на УНИЦЕФ за България. Била Заместник-представител на УНИЦЕФ в Зимбабве, Руанда и Малави. Притежава бакалавърска степен по медицина и хирургия, и магистър по педиатрия от Университета в Найроби, както и магистърска степен по обществено здраве от университета „Джонс Хопкинс“, САЩ.

д-р Ариана Лазари

Болонски университет, Италия

***

Професионалните общности за взаимно учене като инструмент за развитие на работната сила.

***

Д-р Лазари има богат професионален и академичен опит в сферата на ранното детско развитие в Италия, Обединеното кралство, Ирландия и Швеция. С множество изследвания в сферата на професионализацията и професионалното развитие на специалистите в сферата на РДР и политиките в областта.

проф. д-р Пол Лизман

Преподава образование и педагогика в Утрехтския университет

***

Професионализацията на работната сила за подобряване на качеството и приобщаващия характер на образованието и грижите в ранна детска възраст. 

***

Съветва националните и местние власти в Нидерландия относно политиките за ОГРДВ, както и по отношение на профисионализацията и качеството на работната сила.

психологиконсултантпораннодетскоразвитиекъмУНИЦЕФБългария

Снежана Радева

Психолог и консултант по ранно детско развитие към УНИЦЕФ България

проф. Йохана Ейнарсдотир

Университет на Исландия

***

Правото на мнение на децата за образованието и грижите в ранна детска възраст и въздействието на мнението на децата върху професионалното развитие на хората работещи с деца в ранна възраст.

***

Сред водещите изследователи по темата за ОГРДВ и мнението на децата в Исландия и Скандинавските страни. Дългогодишен ръководител на департамента за продължаващо професионално развитие на Колежа за предучилищна педагогика. С активна роля в разработване на политиките за ОГРДВ в Исландия.

Иванка Шалапатова

д-р Иванка Шалапатова

изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца“

***

Формиране и развитие на компетентностите за подкрепа на ранното детско развитие

***

д-р Даниела Величкова

Преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“

***

Нови подходи в образованието на медицинските сестри през практиката на ЮЗУ.

***

Д-р Величкова има богат професионален  и академичен опит в образователната, здравната и социалната сфера

Юлия Ушовска

Мениджър Човешки ресурси и администрация, фондация „За Нашите Деца“

***

Развитие на компетентностите на професионалистите в социалните услуги – опитът на фондация „За Нашите Деца“ 

доц. Росица Симеонова

Заместник-декан на факултета по Педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“ и преподавател в катедра „Социална работа“.

***

Формиране на компетентности в академичното образование на социалните работници. Баланс на теория и практика.

***

Има дългогодишен изследователски опит в сферата на управлението на персонала и качеството в организациите за социална работа.

Програма

изтеглете тук:

Партньори

Домакин

Контакти

Телефон
0887 070 268
02 / 980 70 58

Email Адрес
 s.rusinova@detebg.org