„Аз и Ти, Ние и Те“ – обучение за предразсъдъците, езикът на омразата и дискриминацията

Вълнуващото преживелищно обучение „Аз и Ти, Ние и Те“ с дванадесетокласници от 135 СУ „Ян Амос Коменски“ проведоха специалистите от нашия Център за обществена подкрепа „Щастливо детство“.

 

С подкрепата на колегите Маргарита Халачлийска и Ния Лютакова в продължение на три дни, младежите се упражняваха и осмисляха собствения си опит да се докоснат до стереотипите и етикетирането на хора, да изследват собствените си граници и разбирания.

 

 

Тийнейджърите разказваха за себе си и собствената си история, през различни арт-техники и упражнения откроиха идентичността си сред останалите. Споделиха и по какви начини се е случвало да се почувстват „съдени“ през живота си. Те самите се потопиха в изследване на силните си страни и постижения, назоваха какво са давали и получавали от хората, на какво се надяват и за какво мечтаят.

 

За водещите беше впечатляващо да видят дълбочината, с която учениците осмислят трудностите през живота си, както и ценностите, които ги изграждат.

 

Предложихме им и учениците разрешаваха казус, който им показа как различни етикети (например „цветнокож“, „хомосексуален“, „богат“, „беден“, „с увреждане“, „високо интелигентен“ и др.) могат да повлияят на цялостното им отношение, спрямо отделен човек. По-конкретно, те се сблъскаха с това как, когато за човек се съди на базата на един единствен етикет, се губи любопитството и не успяваме да опознаем неговата личност, умения и качества.

 

 

фондация За Нашите Деца обучния в училище

 

Опознаха собствените си предразсъдъци и начините, по които влияят на поведението им. Обсъдиха агресията, която може да бъде събудена в резултат на етикетите, поставени на другите или на тях самите.

 

По време на обучението учениците имаха възможност да преработят опита си от втората сесия и да използват наученото, за да интегрират различията на всеки член от групата с уважение. Изследваха границите си и границите на другите и потърсиха общото и различното между всеки от тях. Не на последно място научиха, че различията правят света по-интересен и разнообразен.

 

 

 

Ние имаме дългогодишно и ползотворно партньорство с училището, което подкрепяме в обучението по разкритата в него специалност „Социална работа с деца и семейства в риск“. Провеждаме обучения сред учениците в горните класове вече втора година, за да повишим тяхното разбиране по темите за предразсъдъците, езикът на омразата и дискриминацията, както и да подпомогнем предотвратяване на насилието, породено от тях.

 

Разширяването на обхвата и съдържанието на програмата за работа с училищата се реализира с подкрепата от Дженерали България.