Социален работник Пловдив

Социален работник
Фондация “За Нашите Деца” е една от водещите български неправителствени организации. Повече от 25 години, фондацията в партньорство с децата, семействата, общностите, местната и изпълнителната власт, защитава правата на детето в България. Ние сме организация с ясен фокус и ориентирани към търсенето на нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. В годините имаме високи постижения в социалната сфера в посока подкрепа на семействата, предотвратяване на изоставянето на деца в институции, приемна грижа, резидентна грижа за деца, ранна детска интервенция, осиновяване, терапевтични и социализиращи дейности с деца и други. Екипът ни се състои от много и различни професионалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.
За Центъра за обществена подкрепа ”За деца и родители” в гр. Пловдив търсим отговорни и амбициозни професионалисти, които да са част от екипа на позицията:

„СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“

Роля и цел на длъжността:

Гарантира предоставянето на качествени социални услуги на деца и семейства клиенти на центъра.

Описание на работните задачи:

• Предоставя услуги на деца и семейства, като спазва законодателството, касаещо закрилата на децата, както и всяка друга нормативна база, която има отношение към благополучието на децата и семействата.
• Оценява нуждите на децата и техните семейства и дава предложение за ползване на услуги, които ще подобрят положението на детето в семейната му среда.
• Съблюдава и проследява всички заложени дейности по определените му случаи и гарантира времевото изпълнение на плановете за услуги
• Работи активно с общността и насочва родителите и децата към услугите на центъра
• Участва в организираните обучения, методични дни и супервизии

Изисквания:

• Висше образование – психология, социални дейности, социална педагогика, педагогика
• Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint)
• Предимство е опита в директна работа с деца в риск и техните семейства
• Предимство е опит в работа с общности и различни целеви групи
• Предимство е опит в/или със системата за закрила на детето
• Активно шофиране ще се счита за предимство

Необходими качества и умения:

• Умения за ефективна устна и писмена комуникация
• Умения за подкрепа и овластяване на клиентите
• Умения за работа в екип
• Проактивност

Организацията предлага :

• Възможност за професионално развитие и усъвършенстване
• Работа в отдаден и динамичен екип
• Принос към една благородна кауза
• Много добри условия на труд

– Ако вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората
– Ако искате да сте част от дейности за работа с деца в риск и техните семейства
– Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно

Кандидатствайте, като изпратите Вашата автобиография.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Одобрените кандидати сключват трудов договор със Фондация За Нашите Деца. Настоящата информация ще бъде използвана единствено за целите на настоящия подбор.