Програма

 

09:00 – 09:30
Регистрация
09:30 – 10:15
Откриване и приветствия
Иванка Шалапатова, Изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца“

Мая Манолова, Омбудсман на Република България, Патрон на конференцията

Н. Пр. Ставрос Августидис, Посланик на Република Кипър

Мария Хесус Конде, Представител на УНИЦЕФ България

Деница Сачева, Заместник-министър, Министерство на образованието и науката

Росица Димитрова, Заместник-министър, Министерство на труда и социалната политика

Д-р Бойко Пенков, Заместник-министър, Министерство на здравеопазването
10:15 – 11:00
Ранно детско образование и грижи за по-сплотени и устойчиви общества
Нора Милотай, Политически анализатор в Европейската парламентарна изследователска служба към Европейския парламент
11:00 – 11:20
Представяне на изследването „Ранното детско развитие в България“ 
Йордан Йосифов, Ръководител на изследователски екип
11:20 – 11:45
Кафе-пауза
11:45 – 13:15
Паралелни панелни дискусии
Здравната грижа за децата в ранна 
възраст и родителите им 
Предучилищното образование: 
ученето в ранната възраст
Социалната система в подкрепа на децата 
в ранна възраст и семействата им 
13:15 – 14:00
Обяд 
14:00 – 15:15
Пленарна дискусия: Защо най-добрият интерес на детето изисква междусекторно сътрудничество и интегрирана подкрепа
Представяне на резултатите от всяка от паралелните дискусии от модераторите
Д-р Весела Банова: Представяне на резултати от изследването по отношение на интегрираните услуги и ранната интервенция в България
Проф. Вероника Испанович: Представяне на интегрирани системи и услуги за ранно детско развитие в Сърбия
Дискусия
15:15 – 15:30
Закриваща сесия: Препоръки за развитието на системите за ранно детско развитие в България
Обявяване на резултатите от гласуванетo
ЗакриванеРезюме изследване

Изтегли

Изследователски доклад 

Изтегли

Презентации

Пленарни сесии

Нора Милотай

проф. Вероника Испанович

Весела Банова 

Йордан Йосифов

Здравен панел

Михаил Oколийски

Любомир Жупунов

Калина Илиева

Инна Минкова

Образователен панел

Евгения Волен

Ваня Трайкова

Йордан Йосифов

Социален панел

Елица Гергинова и Татяна Коцева

Галина Бисет

Магдалена Цонева

Пенка Атанасова