По различни причини понякога децата имат трудно поведение, което е изпитание за възрастните и родителите.

Чрез нашите специалисти ние оказваме психологическа подкрепа на деца и семейства, стремим се заедно да намерим причините за проблемната ситуация и търсим възможните решения.

Предоставяме педагогическа подкрепа и застъпничество за децата пред различните служби, както и насочваме към организации и институции, специализирани в работата с деца с трудно поведение или в конфликт със закона.

Основната ни задача е да проучим поведенията в семейството и да подкрепим възрастните в справянето с нежеланото поведение, като предоставим обучения и семейни консултации с различни специалисти, включително фамилни терапевти. Предоставяме и грижа за деца, пред които е налице опасност да отпаднат от училище.