Фондация “За Нашите Деца” набира и обучава приемни родители, оказва им психологическа и материална подкрепа.

Ние предоставяме информация и консултации на всеки, който иска да стане приемен родител, както и оценяваме бъдещите кандидати за приемни родители. Наша задача е да проведем обучение и да представим доклад пред Комисията за детето за готовността на семейството да приеме непознато дете в дома си.

След настаняването на дете в приемното семейство ние осигуряваме поддържащи обучения, различни събития за децата и приемните родители, както и психологическа и емоционална подкрепа, докато децата са в семейството.

Организираме групи за взаимопомощ, на които приемните родители споделят опит и знания, както и получават подкрепа от други приемни родители.

Организираме арт ателиета, лагери и различни мероприятия за приемни деца. Психолози, фамилни терапевти, социални работници и рехабилитатори са до приемните деца и семейства, готови да окажат помощ и подкрепа във всеки момент.

Нашите специалисти подготвят деца от домовете за живот в семейна среда.