Нашите социални работници, психолози, семейни терапевти, рехабилитатори и специалисти по детско развитие предлагат индивидуални и групови обучения за родители, които срещат трудности в грижата за децата си или имат нужда от повече знания, за да са по-добри в родителстването.

Лекари и акушерки предоставят обучения за първи грижи за новороденото и малките деца. Обученията са подходящи и за млади хора, които са решили да станат родители, както и на които им предстои да посрещнат бебе.

Осиновители, както и близки и роднини на деца, на които е поверена грижата за деца, също могат да се включват в обучителните програми за родителски умения. В рамките на програмата се обсъждат спецификите на различните възрасти, особеностите при децата, емоционалното и социалното им функциониране, както различни казуси, свързани с грижата за децата.