Като специалисти, работещи за най-добрия интерес на децата, ние насърчаваме децата да растат в семейна среда, като най-добрата за развитие е тази на родното семейство. Ние познаваме трудностите, които срещат родители, решили да изоставят децата си. Когато детето се върне у дома, ние помагаме с подкрепа за училище и педагогическа и психологическа помощ.

Нашата подкрепа е много важна за родителите, които са положили всички усилия, за да върнат децата си, защото освен частично материална, тя е и посредническа – ние мобилизираме всички специалисти около детето, за да може адаптацията в семейството да е плавна и да се случи пълноценната връзка.