Чрез специалистите си по ранна интервенция фондация “За Нашите Деца” предлага подкрепа на родители, осиновители, приемни родители, близки и роднини, които се грижат за деца с увреждания с доказана диагноза или с диагноза в процес на потвърждаване.

Психолози, педагози, фамилни терапевти изследват в защитена среда децата, анализират предизвикателствата пред тях и насърчават външни специалисти и медици да търсят решения за децата.

Чрез своята програма фондация “За Нашите Деца” осигурява терапия, рехабилитация, а понякога финансира различни изследвания на децата, когато родителите не могат да си го позволят.