В създадената от фондация „За Нашите Деца“ Детска къща ние предоставяме на изоставени деца (0-7 години) грижа в сигурна, близка до семейната среда, която да насърчи развитието им до намирането на трайно решение за бъдещето им – връщане отново у дома, настаняване при близки и роднини, осигуряване на приемно семейство или осиновяване.

В нашата Детска къща престоят на детето е кратък, като през това време социалните работници на фондацията, в екип от държавни социални работници и експерти, помагат на родното семейство да намери решения на проблемите си и проучват възможността децата да се върнат у дома. Възможно е родителите на настанените в Детска къща деца да бъдат насочени към курсове за родителски умения и да бъдат придружени в целия процес по справяне с предизвикателствата, които водят до временната раздяла с децата, за да си ги вземат обратно у дома.

Подкрепяме и бъдещите осиновители и приемни родители на децата, настанени в Детската къща.

За бебетата в къщата се грижи истинско семейство – вдъхновяващи и мили хора, които подкрепят децата и им осигуряват необходимото внимание.