Фондация „За Нашите Деца“ предоставя семейно консултиране с цел предотвратяване на изоставянето на деца. Социалните работници, фамилните терапевти и психолозите проучват мотивацията на всеки родител, който иска да се раздели с детето си, причините за това, както и възможностите за предотвратяване на изоставянето. След внимателна оценка на ситуацията в родилното отделение или когато ни потърсят, за да спрем процеса на изоставяне, ние подпомагаме родните семейства с психологическа, емоционална подкрепа, придружаване пред социалните служби. Учим майките да отглеждат своите деца, подкрепяме ги с най-нужното за приемането на малкия човек, предоставяме рехабилитация на децата с увреждания. Съдействаме за намирането на работа, решаването на жилищния проблем, проучваме и информираме за рисковете от трайната раздяла между деца и семейства.