Програма

Кръгла маса

„Услуги за деца в ранната възрастот политики към резултати“

9 март 2017 г., х-л Рамада, София


09:00 – 09:30
Регистрация
09:30 – 10:15
Откриване и приветствия
Г-жа Иванка Шалапатова, Изпълнителен директор, фондация „За Нашите Деца“
Д-р Илко Семерджиев, Заместник министър-председател и министър на здравеопазването
Н. Пр. Том ван Оорсхот, Посланик на Кралство Нидерландия в България
Г-жа Мария Златарева, Директор “Политики и програми“, УНИЦЕФ България
Г-н Тони Томпсън, Представител, Световна банка – България
10:15 – 11:00
Приоритети на политиките и услугите за ранно детско образование и грижа в Европейския съюз 
Г-н Джулиус оп де Беке, Генерална Дирекция „Заетост, Социални въпроси и Приобщаване“, Европейска Комисия
11:00 – 11:20
Кафе пауза
11:20 – 12:45
Интегрирани подходи и услуги за ранно детско развитие: панелна дискусия 
Г-жа Вероника Силва, Световна банка: Интегрирани модели на услуги за ранното детско развитие
Г-жа Мария Петкова,
Фондация „Лале“: Програма „Сигурен старт“  - интегрирани услуги за ранно детско развитие
Дискусия (модератор: Г-жа Иванка Шалапатова, фондация „За Нашите Деца“)
12:45 – 13:45
Обяд
13:45 – 15:30
Услугите за ранно детско развитие в България: панелна дискусия 
Г-жа Вера Рангелова, УНИЦЕФ България: Здравната система в подкрепа на децата в ранната възраст и техните семейства
Г-жа Евгения Волен, Тръст за социална алтернатива: Достъп до какво? Образователната система в ранното детство
Г-жа Весела Банова, Национална мрежа за децата: Ролята на социалните услуги за ранното детско развитие
Г-жа Веселина Василева, Фондация Карин дом: Ранната детска интервенция в подкрепа на децата с увреждания и техните семейства
Дискусия (модератор: Г-жа Ваня Кънева, фондация „За Нашите Деца“)
15:30 – 15:50
Кафе пауза
15:50 – 17:00
От услуги към политики за ранно детско развитие: панелна дискусия
Г-жа Красимира Костадинова, Министерство на здравеопазването
Г-жа Ваня Трайкова, Министерство на образованието и науката
Г-жа Даниела Кичева, Министерство на труда и социалната политика
Г-жа Илиана Христова, Държавна агенция за закрила на детето
Д-р Диляна Вачкова, Национално сдружение на общините в Република България
Дискусия (модератор: Г-жа Дани Колева, Национална мрежа за децата)
17:00 – 17:30
Обобщаване и закриване: приемане на декларация от участниците

Резюмета на изказванията

Изтегли документа с резюметата

Декларация

Изтегли документа с декларацията

Презентации

Презентация – Ваня Трайкова МОН

Презентация – Вера Рангелова

Презентация – Вероника Силва

Презентация – Весела Банова

Презентация – Веселина Василева

Презентация – Даниела Кичева

Презентация – Диляна Вачкова

Презентация – Евгения Волен

Презентация – Красимира Костадинова

Презентация – Мария Петкова