Свободни позиции

Специалист сграден фонд и складово стопанство, гр. Пловдив

By | Свободни Позиции | No Comments

Специалист сграден фонд и складово стопанство, гр. Пловдив   Фондация „За Нашите Деца” вече 29 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.   Вие можете да станете част от нашия екип в град Пловдив на позиция:     Специалист сграден фонд и складово стопанство   Основни задължения:     Поддръжка на сградния фонд и имуществото на Фондацията. Управление на складови наличности и материални дарения. Извършва товаро-разтоварни дейности. Организация на доставки и снабдяване с материали и консумативи. Администриране на наличности и движение на активи.     Изисквания и необходими компетенции:     Добра компютърна грамотност (Excel, Word, Outlook) Активен шофьор. Добрата техническа грамотност и опит на подобна позиция ще се счита за предимство. Проактивност и самоорганизация. Умения за ефективна устна и писмена комуникация. Умения за работа в екип.     Ние предлагаме:   Работа в организация с кауза; Коректни трудово-правни взаимоотношения; Дългосрочни и развиващи ангажименти; Професионално развитие съобразено с Вашите интереси и силни страни; Отлични условия на работа, възможност за работа „Home office“, гъвкаво работно време.     Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно… Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография, използвайки формата по-долу. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю. Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Елиана Видинова, Специалист „Човешки ресурси“, на e.vidinova@detebg.org или 0889752566.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД….

Read More

Старши експерт „Застъпничество и проекти“

By | Свободни Позиции | No Comments

Старши експерт „Застъпничество и проекти“     Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.   Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:     Старши експерт „Застъпничество и проекти“   Основни задължения:   Участва в разработване, планиране и изпълнение на програмите и дейностите на организацията по застъпничество и влияние върху политиките за деца и семейства и ранно детско развитие; Изготвя становища и позиции на организацията по актуални теми; Привлича подкрепата на ключови заинтересовани страни, в съответствие с целите на застъпничеството; Участва в привличането на средства за проектни дейности и фондонабиране през институционални донори; Координира процеси на планиране и изпълнение на проекти, насочени към гарантирането на правата на децата и повишаването на детското благосъстояние. Разработва информационни материали по темите, по които организацията има експертиза и които стъпват на доказателства; Представлява организацията в определени формати за влияние върху политиката пряко, или съдейства за участието на организацията в лицето на друг член на екипа като осигурява постигане целите на застъпническата програма; Активно допринася за управленията на отношенията на организацията с различни формални и неформални мрежи и обединения, така, че това партниране да е в полза на организацията за постигане на нейните стратегически цели; Прилага мониторинг и отчитане на определени проектни дейности в синхрон със съществуващите правила и политики на фондация и изискванията на донорите.     Изисквания и необходими компетенции:       Висше образование в сферата на Хуманитарните или Социалните науки; Отлично владеене на английски език; Опит в извършването на застъпнически дейности в неправителствения сектор; Познания за процесите на мониторинг, оценка и анализ на националните политики и законодателство, особено в социалната сфера; Опит в изготвяне на проектни предложения; Опит в координирането на проектни дейности.   Ние предлагаме:   Работа в организация с кауза; Коректни трудово-правни взаимоотношения; Дългосрочни и развиващи ангажименти; Професионално развитие съобразено с Вашите интереси и силни страни; Допълнителни дни платен годишен отпуск, над установения минимум по КТ. Програма „Грижа за хората“.   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография, използвайки формата по-долу. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.   Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Елиана Видинова, Специалист „Човешки ресурси“ на тел. 0889 752 566.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД….

Read More

Консултант грижа за деца в ранна детска възраст, с английски език

By | Свободни Позиции | No Comments

Консултант грижа за деца в ранна детска възраст, с английски език       Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме наследник на британската благотворителна организация „Every Child“. Организацията ни е с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда и да повишат уменията на родители и хора в родителска роля за предоставянето на качествена грижа за деца в ранна възраст. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом. Прилагаме възможно най-добрите национални и международни подходи и методи на работа, които гарантират качествена подкрепа на семействата и техните деца.     Ние предоставяме професионални социални услуги за най- уязвимите деца в ранна възраст като насърчаваме постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения.     Като част от своето развитие организацията търси да подобри прилагането на международни практики и опит в полагането на грижа за деца в ранна възраст. За целта търсим:       „Консултант грижа за деца в ранна детска възраст, с английски език“:         Роля и отговорности:   Предоставя ежедневни интензивни консултации към родители и други членове на семейства, които полагат гри жа за деца в ранна възраст; Проследява развитието на децата и дава насоки за подобряване на методите на родителите и други членове на семейството, с цел стимулиране на холистичното и пълноценното им развитие; Изготвя програма за отглеждане на децата, както и писмени насоки за грижа; Провежда ежедневни демонстрационни занимания, стимулиращи всички области на развитие на децата, като включва активно и родителите; Прилага установени Британски практикиза стимулиране на развитието на децата, чрез игра, музика и всички други научно обосновани и високо-ефективни методи; Има принос към разработването и осъществяването на проучвания, свързани с изпълнението на дейности по проекти на фондацията, свързани с темата за високо-качествена грижа и развитие на деца в ранна възраст; Съдейства за внедряването на най-добрите практики на Великобритания или други англо-говорящи страни с доказано успешна социална политика и практика, спрямо ранното детство и семейната подкрепа.   Място на работа: град София.     Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:     Завършена образователна програма за обгрижване на деца в българско или чуждестранно учебно заведение. За предимство ще се счита познаване на изискванията и методологията на британската образователна система; Минимален престой/заетост в английско говоряща страна 3 години; Мотивация за работа, добра комуникативност, умение за работа с деца; Опит в гледането на деца извън и в детски заведения; Отговорност, самоконтрол, коректност и такт; Позитивно мислене; Готовност за целодневна заетост; Отлично влaдеене на английски език; Образование в професионалните направления Педагогически науки, Психология, Социални дейности, Здравни грижи.     Нашето предложение включва: Заплащане в диапазона 1200 – 1600 лева на месец; Много добри условия за работа; Трудов договор; Допълнителен платен отпуск; Социален пакет съгласно Програмата на фондацията „Грижа за хората“.     Ако желаете да кандидатствате за обявената длъжност, изпратете ни следните документи: Автобиография; Копие от диплома за завършено образование; Препоръки от предишни работодатели /ще се считат за предимство/; Други документи, които бихте искали да вземем под внимание.     Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю. Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Елиана Видинова, Специалист„Човешки ресурси“, на e.vidinova@detebg.org или 0889 752 566   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Експерт „Управление на човешките ресурси“

By | Свободни Позиции | No Comments

Експерт „Управление на човешките ресурси“     Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.   Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:     Експерт „Управление на човешките ресурси“   Основни задължения:   Организира и провежда процесите по набиране и подбор на служители във фондация „За Нашите Деца“; Разработва процедури за подбор, измерващи професионално значимите качества на кандидатите; Поддържа и актуализира база данни с потенциални кандидати и контакт с тях във връзка с бъдещи възможности и свободни позиции, при спазване на Закона за защита на личните данни и политиката по GDPR; Анализира и проучва пазара на труда, дава предложения за нови канали и тактики за подбор на служители за различните направления на фондацията; Следи тенденциите в пазара на труда, дава предложения за промяна на длъжност, задължения и заплащане; Координира стажантската и доброволческата програми на фондацията; Представя фондацията на кариерни форуми; Координира програмите за въвеждане на новоназначените служители в работата; Координира административните процедури за назначаване, промяна в Трудовите договори и прекратяване на служители със Специалист ТРЗ; Организира и координира процеса на оценка и анализира ефективността на системата за оценка на служителите; Поддържа в актуалност органиграмата и информацията на сайта, свързана с екипа и откритите процедури за подбор; Поддържа в актуалност длъжностни характеристики за всички позиции в организацията. Провежда изходни интервюта Изготвя анализи за: текучеството организационната култура състоянието на екипите обучения Изготвя плана за обучение в организацията.     Изисквания и необходими компетенции:     Висше образование в подходяща специалност – „Управление на човешките ресурси“/ „Психология“/„Администрация и управление“ и др.; Минимум 3 г. практически опит във всички процеси на функцията ЧР; Практически опит в прилагането на инструменти за оценяване на способности, компетенции и личностови характеристики; Познания за законодателството, регулиращо договорните отношения, равни възможности и защита от дискриминация; Много добри умения за работа с MS Office (Word, Excel, PowerPoint); Английски език.     Ние предлагаме:   Работа в организация с кауза; Коректни трудово-правни взаимоотношения; Дългосрочни и развиващи ангажименти; Професионално развитие съобразено с Вашите интереси и силни страни; Допълнителни дни платен годишен отпуск, над установения минимум по КТ. Програма „Грижа за хората“.   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография, използвайки формата по-долу. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.   Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Елиана Видинова, Специалист „Човешки ресурси“ на тел. 0889 752 566.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД….

Read More

Финансов мениджър

By | Свободни Позиции | No Comments

Финансов мениджър   Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.   За да обезпечим високоефективно финансово управление на цялостната дейност, търсим да присъединим към нашия екип доказан професионалист, който се отличава с високи делови качества, доказан опит и професионализъм в стратегическото финансово управление, управление на хора, силна ориентация за постижения и мотивация, за да заеме позицията:     Финансов мениджър   Основни задължения:     Осигурява стратегическото финансово управление на планираните дейности като подпомага вземането на решения, приоритизиране и рационалното инвестиране и разпределение на ресурсите. Подпомага мениджмънта в планиране, прецизиране и мониторинг на бюджети и подготвяне на предложения и отчети, както и анализи на ефективността на организацията. Поддържа в актуалност системите за финансово управление и счетоводство. Гарантира качествено управление на финансовото състояние на организацията и работи за постигането и поддържането на финансова устойчивост на организационния (бизнес) модел. Месечно следи изпълнението на одобрения бюджет в приходната и разходната част. Дава предложения при отклонения и при възможности за оптимизация и инвестиция. Организира изготвянето на финансово предложение по конкурси за доставка на услуги и кандидатури по проекти. Гарантира спазването на Българското законодателство като следи за промени в законодателството и произтичащите от това задължения за организацията, свързани със счетоводното отчитане на приходи, разходи, дълготрайни активи и др. Осигурява цялостната финансова отчетност: изготвя тримесечни справки за финансовото състояние, изготвя ad-hoc справки, тримесечни отчети по проекти и отчети по график.     Изисквания и необходими компетенции:     Подходящо образование свързано с финанси, счетоводство и контрол; Минимум 3 г. опит на мениджърска позиция; Практически опит в управление на качество, финанси, хора и информация; Опит във воденето на преговори с институции и други организации; Умения за провеждане на продуктивни срещи; Много добри дигитални компетенции и опит в работа с различни програмни продукти; Опит със счетоводни програмни продукти; Английски език писмено и говоримо.       Ние предлагаме:   Работа в организация с кауза; Коректни трудово-правни взаимоотношения; Дългосрочни и развиващи ангажименти; Професионално развитие съобразено с Вашите интереси и силни страни; Отлични условия на работа, възможност за работа „Home office“, гъвкаво работно време; Програма „Грижа за хората“, включваща: Въвеждаща програма с продължителност от 3 месеца, 26 дни платен годишен отпуск, спортна карта и др.     Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография, използвайки формата по-долу. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.   Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Елиана Видинова, Специалист „Човешки ресурси“, на e.vidinova@detebg.org или 0889752566.     Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД….

Read More

 Стажантски позиции

Стажант Рехабилитатор

By | Стажантски позиции | No Comments

Стажант Рехабилитатор   Фондация „За Нашите Деца” вече 29 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме различни видове специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на професионални приемни семейства, изградихме Център за настаняване от семеен тип Детска къща “ за деца без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск.     Търсиш възможност да общуваш с много нови колеги и клиенти? За теб развитието и ученето през практиката е вaжно? Искаш да си част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства?     За да се случи всичко това, ние се нуждаем от твоята подкрепа!     Като част от нашия екип, твоите задачи и отговорности ще включват: Извършване на терапевтична работа с деца с увреждания; Организиране и провеждане на рехабилитационни мероприятия на деца с увреждания; Активно включване при определяне формите, методите, средствата и дозировката на ЛФК, съобразно случаите; Съдейства при провеждане на групови и индивидуални процедури, като следи резултатите и води необходимата документация; Участва в организирането и провеждането спортни дейности с децата.     Стажантската ни програма е подходяща за теб, ако: Си студент – последна година или вече завършил бакалавърска степен в специалност „Рехабилитация“; Притежаваш добри комуникационни и организационни умения; Имаш умения за работа в екип; Имаш позитивна нагласа за работа с деца с увреждания.     Имаш възможност да кандидатстваш чрез:  – CV в Europass формат на e-mail: hr@detebg.org   За позицията не се изисква предишен опит. Стажът продължава три месеца. След успешно преминат стаж, ще получиш сертификат. За повече информация се свържи с Елиана Видинова, Специалист“Човешки ресурси“ на тел. 0889 752 566.   Вижте разказа на Свилена Петрова, един от нашите стажанти, ТУК.   Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Одобрените кандидати ще сключат договор за стаж с фондация „За Нашите…

Read More

Стажант Човешки ресурси и Aдминистрация

By | Стажантски позиции | No Comments

Стажант Човешки ресурси и Aдминистрация   Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме различни видове специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на професионални приемни семейства, изградихме Център за настаняване от семеен тип Детска къща “ за деца без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск.   Търсиш възможност да общуваш с много нови колеги и клиенти? Искаш да работиш за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората? Искаш да си част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства? Проявяваш интерес към това как функционират административните процеси в една организация? За теб развитието и ученето през практиката е важно? Ако отговорът на тези въпроси е да, тогава ти си човекът, който търсим за позицията:     Стажант Човешки ресурси и Aдминистрация     Дейности, в които ще участваш по време на стажа: всички етапи от подбора на служители; процеса на атестация на служителите; процеса на организиране и провеждане на обучения; административните процеси около обслужването на персонал; обезпечаване на офиса с канцеларски материали; поддържане на бази данни, свързани с ежедневната работа на фондацията; процесите по обработката и архива на текущия документооборот; други дейности, свързани с ежедневните ангажименти на отдел „Човешки ресурси и администрация“.   Стажантската ни програма е подходяща за теб, ако: си студент или притежаваш образование в сферата на: „Управление на човешките ресурси“; „Психология“; „Администрация и управление” или сходни направления; притежаваш комуникационни и организационни умения; можеш да работиш свободно с офис пакет (Microsoft Excel; Microsoft Word); желаеш да развиваш практически своите професионални знания и умения.   Във Фондация „За Нашите Деца“: ще придобиете нови практически знания и ще обогатите опита си; ще развиете професионалните си и лични качества; ще работите с екип от специалисти с дългогодишен професионален опит. Ако стажът ти се струва интересен, може да кандидатстваш като изпратиш CV на имейл: hr@detebg.org   Стажът продължава 3 месеца и дейностите се извършват в офиса находящ се в гр. София, ул. Гюешево № 21. За позицията не се изисква предишен опит.   Одобрените кандидати ще сключат споразумение за стаж с Фондация „За Нашите деца“ и ще получат сертификат за преминат стаж.   Ако не успееш да откриеш отговори на всичките си въпроси моля не се колебайте да се свържеш с Елиана Видинова, Специалист „Човешки ресурси“ на тел. 0889 752 566.   Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Одобрените кандидати ще сключат договор за стаж с фондация „За Нашите…

Read More