За център за настаняване от семеен тип „Детска къща“

Центърът за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детска къща“ е услуга, която посрещна първите деца през месец октомври 2012 г. Той е с капацитет от 6 настанявания за деца от 0 до 7 години.

 

От създаването си до момента (юли 2019 г.) в центъра са получили грижа 44 деца, от които 27 осиновени, 5 върнати в биологичното семейство и 6 настанени в приемни семейства.

 

Грижата в Детска къща е като в домашна среда и е поета основно от детегледачки. За всяко дете в услугата се планират и реализират дейности, които осигуряват индивидуална психо-емоционална подкрепа.

 

Децата в „Детска къща“ получават нужните топлина, любов и индивидуални грижи. Осигурено им е здравословно и изцяло съобразено с нуждите на децата хранене. Създадени са всички условия за изграждане на хигиенни и други навици на децата. Режимите на хранене на децата са оптимално балансирани и навременно консултирани с лекар и при нужда – актуализирани.

 

Екипът на Детска къща  работи интензивно за подготовка и извеждане на всяко дете в семейна среда – приемно, биологично или осиновително семейство като гарантира приемственост, предвидимост и сигурност в процеса както за детето, така и за семейството.

 

Ние осигуряваме на семействата консултиране, обучение, услуги по напасване /общуване между детето и семейството/.

 

Центърът изцяло е интегриран в системата от услуги в общността и работи активно с отделите за закрила на детето, родилните отделения, здравната система и други доставчици на услуги. Работата на центъра се подкрепя от доброволци и стажанти.

 

Центърът за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детска къща“ се разпознава сред партньори и в професионалната общност като място осигуряващо качествена и максимално близка до семейната среда грижа за деца.

Вижте повече за ЕКИПА на центъра

ЩАСТЛИВИ ИСТОРИИ от нашата „ДЕТСКА КЪЩА“

Животът в „Детска къща“ в снимки

Контакти

Адрес 
ул. Охридско езеро 2, кв. Сердика
София, България

Мобилен телефон
0884916530

E-mail 
aksinia@detebg.org