Център по приемна грижа

За Центъра

Център за приемна грижа на фондация “За Нашите Деца” е създаден през 2011 година с подкрепата на световния лидер в приемната грижа – CoreAssets и най-голямата американска семейна фирма – Cargill. В работата си специалистите прилагат адаптираните от фондацията британски стандарти за най-добра практика в приемната грижа и към момента работят с 33 приемни родители и деца, подкрепяни от фондацията.  Центърът за приемна грижа има голям принос за процеса на закриването на домовете за деца в София, като осигурява приемни семейства, в които се настаняват деца, за които алтернативата е да живеят в домове за изоставени.

 

Центърът по приемна грижа предоставя най-пълния пакет от услуги за развитие на приемната грижа в България, като извършва подбор на приемни семейства, оценяване на родителския капацитет, представяне на семейството пред Комисия по приемна грижа, подкрепа при напасването с определеното за семейството дете, както и пълен набор от дейности за подкрепа на настанявания – от 24-часово разположение на специалисти до необходимата на семейството и детето материална подкрепа.  Специализацията на центъра (от 0 до 7 години) допринася за това повечето малки деца бързо да се вписват в регистъра за осиновяване или да се работи в за връщане на детето в родното семейство. Центърът разполага с висококвалифициран екип, който се обучава в прилагането на най-високи стандарти на социална работа. Към екипа освен социални работници, работят рехабилитатор, педиатър, специалист по ранна детска интервенция.

Към центрове