За център за обществена подкрепа „Св. София“

Център за обществена подкрепа “Света София” е създаден през 2005 година. Той се помещава в един от секторите на закрития вече Дом за медико-социални грижи за деца “Света София”. От 2010 година центърът се развива като делегирана от държавата дейност, а Столична община го е поверила на фондация “За Нашите Деца” след конкурсна процедура.

 

В Центъра за обществена подкрепа “Света София” социалните работници, психолозите и специалистите работят за предотвратяването на изоставянето на деца още в родилното отделение, оказват семейна подкрепа на семейства на деца до 7 години с цел предотвратяване на раздялата между деца и семейства. Подкрепа се оказва и на приемни родители, кандидати за осиновяване и одобрени осиновители, както и на родители, които са направили всичко възможно, за да вземат изоставените в социален дом деца. Специалистите работят пряко с деца и семейства в специализирани помещения за пряка работа, както и в т.нар. “Библиотека на играчките” и сензорната стая за работа с деца с трудности в развитието.

 

Основното убеждение на експертите в Центъра за обществена подкрепа “Света София” е, че семейството осигурява най-добрата среда за отглеждане и възпитание на децата. Поставянето на акцент върху семейното консултиране, подкрепата на родителството, обученията, индивидуална работа с родителите и работата с всички членове на семейството дава своя резултат и намалява рисковете от трайна раздяла между деца и родители. Извършването на мобилна социална работа дава възможност по-широк кръг нуждаещи да бъдат включени и реално да се възползват от подкрепата на центъра. От друга страна, намирайки се в своето жилище, децата и техните родители се чувстват по-свободни и уверени, което допринася за постигане на много по-добър ефект от  социалната работа.

 

Центърът за обществена подкрепа “Света София” продължава подкрепата към деца в риск от изоставяне в родилните отделения на три акушеро-гинекологични болници в София – “Света София“, „Шейново“ и „Майчин дом“), както и в отделение „Неонатология“ на I МБАЛ в столицата.

 

Обучителната дейност на центъра, както и подкрепата за по-добро родителство, се случва под формата на курсове и беседи в групови, семейни и индивидуални сесии. Обученията се определят съобразно нуждите на родителите и могат да са свързани с грижи за новороденото; ролята на бащата в живота на бебето; ранно детско развитие; здравословно хранене на детето; сигурност и развитие на детето и родителската роля; постъпване на детето в ясли, детска градина, училище и др.

 

Една от важните дейности на ЦОП “Света София” е подкрепата за малки деца, настанени в домове или в приемна грижа. Специалисти и доброволци осигуряват организирани дейности за извеждане на децата от мястото за живеене, насърчават свързването им със съседската общност, опознаването на квартала, придобиването на познания за движение по улиците, придвижването с обществен транспорт, поведението на  обществени места, развитието на умения за пазаруване. Социалните работници организират за малките деца от домове или от приемни семейства посещения на детски центрове; куклен театър, цирк, кино и др. Включването на децата става след оценка на детето и определяне на цели, които то трябва да постигне в своето развитие.

ЩАСТЛИВИ ИСТОРИИ от работата на ЦОП „Св. София“

Контакти

Адрес 
кв. Сердика, ул. Гюешево 21
София, България, 1303

Мобилен телефон
02/822 3510

E-mail 
centre.sofia@detebg.org