За център за обществена подкрепа „За деца и родители“

Центърът за обществена подкрепа “За деца и родители” в Пловдив съществува от 2009 година. В него работят утвърдени специалисти, за които сигурното детство е кауза. Всекидневно социалните работници, психолозите и специалистите на центъра подкрепят родителите да не изоставят своите новородени и малки деца, както и работят за връщането на вече изоставени деца в сигурната родна среда. Центърът развива програма за борба с насилието над деца, както в семейна, така и в училищна и институционална среда. Специалистите подготвят и кандидати за осиновители и оказват подкрепа на приемни родители.

 

Екипът на ЦОП „За деца и родители“, в партньорство с МБАЛ „Пловдив“, организира периодични курсове за бъдещи родители. Курсовете помагат на младите майки и техните семейства да са добре подготвени за идването на новия член в семейството и да посрещнат адекватно първите нужди на бебето. Освен подкрепата към най-малките в първите часове на техния живот, екипът на центъра „За деца и родители“ подкрепя семействата и децата и в общността. Центърът е място за социална, здравна и психологическа подкрепа. Екипът на центъра осигурява доверие и пространство, така че семействата да могат винаги да потърсят помощ и да получат квалифицирана и ценна помощ.

ЩАСТЛИВИ ИСТОРИИ от работата на Центъра

Контакти

Адрес 
ул. Марица 21
Пловдив, България, 4000

Мобилен телефон
032/943 444